Tegutseme rõivatööstuse  teenusepakkujana juba aastast 2000. Meie klientideks on nii disainerid kui tootjad, nii vahendajad kui müüjad. Kaardistame kliendi vajadused ja pakume täpselt sellist teenusepaketti, mis  kõige paremini aitab tal oma tooted ja visiooni ellu viia.  Oma töös kombineerime traditsioonilisi võtteid  ja CAD Lectra uusimat tarkavara. 

Meie pakutavad teenused on:


Tootearendus

Neile kellel on aluseks idee, kavand, visioon. Osaleme toote kavandamisel, töötame välja konstruktsiooni ja tehnoloogia, vajadusel teeme tehnilise joonise, tarvikute ja mõõtude tabelid. Vaatame koos kliendiga koos üle valminud näidise ja teeme parandused. Edasi saab teha suurenduse/vähenduse ja paigutused.

lõigete konstrueerimine

Neile kellel on aluseks tehniline joonis või näidismudel.  Töötame välja konstruktsiooni ja tehnoloogia, koostame tarvikute ja mõõtude tabelid. Edasi saab teha suurenduse/vähenduse ja paigutused.

Lõigete suurendamine/vähendamine

Ehk teisisõnu baassuuruse lõike tehniline paljundus erinevates suurustes ja kasvudes. Nii konstrueerimiseks kui tehniliseks paljunduseks kasutame CAD Lectra programmi Modaris uusimat versiooni (versioon 8).

Paigutuste tegemine

Tellimuse alusel teeme ettearvestuse, paigutused ja juurdelõikuse kuluarvestused. Kasutame oma töös CAD Lectra programmi Diamino. 

Väljatrükk ehk plottimine

Plotime lekaale ja paigutusi. Meil on kasutusel 2 Lectra Alys plotterit mis võimaldavad meil plottida kuni 700m/päevas. Vastavalt kliendi soovile kasutame kas liimiga või ilma liimita paberit. Võimalik on plottida erinevas formaadis paigutuste faile - plx, hpgl, plt.