Teenused

LÕIGETE KONSTRUEERIMINE

Kliendi poolt esitatud tootenäidise või joonise alusel valmistab meie konstruktor baaslõigete komplekti. Vajadusel organiseerime ka esikmudeli (näidise) õmblemist.

LÕIGETE DIGITEERIMINE JA SUURENDAMINE

Baaslõige viiakse spetsiaalsel digiteerimistahvlil digitaalsele kujule. Selle tulemusel tekib arvuti ekraanile lõike täpne kujutis. Programm Modaris võimaldab arvutis lõiget modelleerida, lisada õmblusvarusid ja vastasmärke ning luua sisestatud lõigetest erinevaid mudeleid. Programmis Modaris toimub ka lõigete tehniline paljundamine kliendi poolt esitatatud mõõtude tabeli alusel. Kui Teil pole välja kujunenud oma kindlat mõõtude tabelit, pakume omalt poolt abi selle koostamisel lähtuvalt tootest.

PAIGUTUSTE VALMISTAMINE

Kliendi poolt esitatud tellimuse alusel arvestame me välja, kui palju ja milliseid paigutusi on vaja teha. Programmiga Diamino toimub vajalike paigutuste valmistamine arvutis. Programm arvestab materjalide iseärasusi silmas pidades seatud piirangutega (suunaga kangas, täpsustusvarud detailide ümber, trepplade, kokkumurtud kangas, mustrilised/triibulised/ruudulised kangad jne), võimaldab kombineerida paigutustel erinevaid mudeleid ja seeläbi valmistada väga efektiivseid paigutusi.
Kogu tehtud töö salvestatakse, mille tulemusel saab tehtud paigutusi korduvalt kasutada, vajadusel muuta ja kasutada analoogsete paigutuste tegemisel.

PAIGUTUSJOONISTE (MARKERITE) VÄLJATRÜKK

Digitaalselt tehtud paigutused trükitakse tegelikus suuruses paberile. Väljatrükile võib lisada ka juurdelõikuses vajalikku infot. Võimalik on trükkida välja ka minimarkerit, mudelit, suurendusi või ainult vajalikke lõikeid.
Trükime nii liimiga paberile (paigutuse laius max 180 cm) kui ilma liimita paberile (paigutuse laius max 158 cm).

ANDMETE SÄILITAMINE

Kõik mudelid ja paigutused salvestatakse ja säilitatakse Teie kataloogis edaspidiseks kasutamiseks. Kõigist andmetest tehakse regulaarselt tagavarakoopia, see kindlustab Teie andmete säilimise.
Andmeid saab salvestada nii flopile kui CD-le ja saata elektronpostiga kõikjale maailmas

 

Copyright For Textile OÜ 2010

virtuaalserver - veebimajutus.ee | koduleht - frukt.ee | kujundus - nodethirtythree.com