LÕIGETE DIGITEERIMINE JA SUURENDAMINE

Baaslõige viiakse spetsiaalsel digiteerimistahvlil digitaalsele kujule. Selle tulemusel tekib arvuti ekraanile lõike täpne kujutis. Programm Modaris võimaldab arvutis lõiget modelleerida, lisada õmblusvarusid ja vastasmärke ning luua sisestatud lõigetest erinevaid mudeleid. Programmis Modaris toimub ka lõigete tehniline paljundamine kliendi poolt esitatatud mõõtude tabeli alusel. Kui Teil pole välja kujunenud oma kindlat mõõtude tabelit, pakume omalt poolt abi selle koostamisel lähtuvalt tootest.

Copyright For Textile OÜ 2010

virtuaalserver - veebimajutus.ee | koduleht - frukt.ee | kujundus - nodethirtythree.com